Jdi na obsah Jdi na menu
 


Cena Vladislava Vančury

Každoročně, počínaje rokem 2005, ji uděluje obec Háj ve Slezsku na návrh Občanského Sdružení Vladislava Vančury.
Je udělována za výrazný přínos kulturních hodnot zejména v mikroregionu Matice slezská a za uměleckou hodnotu díla nominované osobnosti. Její držitelé mají právo užívat označení Laureát Ceny Vladislava Vančury. Cena představuje umělecky ztvárněnou medaili, jejímž autorem je akademický sochař Karel Vašut.cana.jpg
Tento umělec, žák prof. Jana Laudy na Akademii výtvarných umění v Praze, je autorem nejen busty Vladislava Vančury na jeho pomníku v Háji, ale také řady monumentálních děl, např. pro Frenštát pod Radhoštěm zhotovil plastiku Mateřství, pro Ostravu Sousoší práce, další jeho plastiky jsou v Karviné, Novém Jičíně, Vsetíně, Havířově a jinde. Karel Vašut tvořil také drobné plastiky a medaile, oceněné na mezinárodních výstavách v Paříži a jinde.
Další ocenění, které Občanské sdružení Vladislava Vančury uděluje, je Zvláštní cena v oboru literatury a dramatického umění.Jde o grafický list výtvarníka Miloše Kačírka.
Ceny jsou předávány na Rozmarném létu.

 

Laureáti Ceny Vladislava Vančury

V roce 2005

 • Poprvé Cenu Vladislava Vančury obdržel prof. PhDr. Jaromír Dvořák, DrSc., in memoriam, za rozsáhlé celoživotní dílo o Petru Bezručovi a za dlouholetou spolupráci při organizování Rozmarného léta, zejména umělecko vědných seminářů.
 • Mgr. Drahomír Moravec, sbormistr Smíšeného pěveckého sboru v Háji, za činnost v oblasti hudby a sborového zpěvu
 • národopisný soubor Bejatka ze Štítiny za udržování slezských lidových tradic.
  Zvláštní ocenění převzala Eva Válková, vedoucí ochotnického souboru ve Velké Polomi.

V roce 2006

 • Ing. Vladimír Křížek za dlouholetý přínos a angažovanost v oblasti místní kultury a za péči o její tradice
 • Ing. Vlastimil Kočvara za obnovu práce Matice Slezské
 • Miloš Kačírek, výtvarník, za uměleckou a pedagogickou práci
 • Dr. Josef Zlomek za publicistickou tvorbu, přínos v popularizaci díla Vladislava Vančury a organizační práci spojenou s konáním Rozmarného léta.
 • Zvláštní ocenění převzal pan František Kopřiva z Velké Polomi.

V roce 2007

 • Karel Vašut, akademický sochař a medailér, in memoriam, za celoživotní dílo,
 • Štěpánka Ranošová, herečka, za divadelní ztvárnění vančurovských postav,
 • Bohumír Krystyn, akademický malíř, za umělecké zachycení slezské krajiny, 
 • Mgr. Radmila Havrlantová za hudební pedagogickou činnost a práci se souborem Nota,
 • Ing. Ludvík Strakoš za přínosnou práci Rehabilitačnímu centru v Hrabyni a za obětavou a úspěšnou práci pro Památník Ostravské operace.

V roce 2008

 • Doc. PhDr. Jiří Urbanec, CSc. za celoživotní literárně historickou činnost ve prospěch celého Slezska
 • Jiří Květoslav Hrubý za dosavadní literární tvorbu, zejména za jeho básnické sbírky
 • Jiří Menzel za celoživotní režisérské dílo, zejména za filmové a herecké ztvárnění vančurovské tématiky
 • Bohumila Marethová za estetické obohacování kulturního a spolkového života v obci, zvláště za nápaditost a výtvarný vkus při  realizaci tématických výstav
 • PaedDr. Alena Zupková za výrazné mezinárodní úspěchy dosažné se žáky ZUŠ Vl. Vančury v Háji ve Slezsku ve výtvarném oboru. 
 • Zvláštní ocenění se v roce 2008 dostalo třem osobnostem, které se významně podílely na překladu Vančurova Rozmarného léta do španělštiny. Byli to: Eva Mánková (překlad), Sergio Valdés Bernal (lektor španělského textu), Dr. Milan Havlíček (editor).

V roce 2009

 • Hana Malá za významný přínos k rozvoji základní umělecké školy v Háji ve Slezsku a Mikroregionu Matice slezská
 • Miroslav Rybička, akademický sochař, za celoživotní sochařské a restaurátorské dílo, které významně přispělo k rozvoji kulturních hodnot ve Slezsku
 • Zdenka Gelnarová, výtvarnice, za výtvarně uměleckou činnost zvláště malbu na hedvábí a významný přínos k rozvoji kulturních hodnot v Mikroregionu Matice slezská
 • Marie Vaňková za celoživotní práci v ochotnickém divadle zvláště režijní činnost a významný přínos k rozvoji kulturních hodnot v Mikroregionu Matice slezská.

V roce 2010

 • Mgr. Aldona Gawron – Krupa, taneční choreografka, za mimořádnou  angažovanost v oblasti kultury při rozvíjení spolupráce v příhraničních oblastech Slezska (první oceněná osobnost ze zahraničí – Polsko)   
 •  Mgr. Petr Hanousek za významný podíl na rozvoji základního uměleckého školství a přínos v oblasti hudebního a výtvarného umění
 • Olga Bubeníková, malířka, za významný přínos ve výtvarném umění, zvláště v malířském ztvárnění života ve Slezsku a slezské krajiny.